Jatuli

Yhteisöllisyys on voimaa

Jatuli on aikuisikäisille mielenterveyskuntoutujille suunnattu toimintayksikkö, joka sijaitsee Maikkulan kaupunginosan palveluiden äärellä. Jatulista on hyvät kulkuyhteydet kaupungin keskustaan. Asiakkaat asuvat vuokra-asunnoissaan integroituneena muuhun asuinympäristöön. Samassa taloyhtiössä sijaitsevat Jatulin toimisto ja yhteiset tilat, joissa asiakkaat voivat viettää aikaa ja osallistua yhteisiin toimintoihin.

Asiakkaille järjestetään työ- ja päivätoimintaa toimintatiloissamme Limingantullissa ja Kempeleessä. Työtoiminnassa tehdään mm. pienimuotoisia työpajatöitä ja päivätoiminnassa keskitytään erilaisiin virikeaktiviteetteihin. Tuemme asiakkaiden sosiaalisen verkoston rakentumista ja kannustamme heitä osallistumaan myös yksikkömme ulkopuolisiin harrastuksiin ja toimintoihin. Asiakkaillemme laaditaan yksilölliset viikko-ohjelmat ja kuntoutussuunnitelmat RAI-toimintakykyarvioinnin pohjalta ja kuntoutumista seurataan säännöllisesti.

 

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Vastaava ohjaaja
Pia Lauronen
p. 050 595 4420
pia.lauronen@provesta.fi

Tarjoamme asiakkaillemme ohjausta mm. kodinhoidollisiin tehtäviin, asiointikäynteihin, raha-asioiden hoitoon ja hakemusten täyttöön. Valmistamme toimistolla kaikki päivän ateriat, joten asiakkaat saavat päättää ruokailevatko yhteisissä tiloissa vai valmistavatko ateriansa itse. Keskusteluapua on saatavilla päivittäin joko toimiston tiloissa tai asiakkaan omalla asunnolla.

Teemme myös säännöllisesti yksilöllisiä ohjauskäyntejä ja yhteisiä retkiä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Päivän runko rakentuu yhteisöllisissä aamuryhmissä, joista kukin asiakas siirtyy oman viikko-ohjelmansa mukaisiin askareisiin. Jatulissa tuetaan ja ohjataan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen mahdollisimman itsenäiseen toimimiseen asiakkaan omien kykyjen ja voimavarojen mukaisesti.

Lisätiedot

Jatuli
Jatulikivenkatu 1 A 3
90240 OULU

p. 050 566 6184
jatuli@provesta.fi