Kotisatama

Kotisatama on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu palveluasumisen toimintayksikkö joka sijaitsee Kuopion Itkonniemessä. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle kuntoutujalle tarpeenmukaista henkilökohtaista tukea arjessa selviytymiseen ja mahdollisimman itsenäiseen asumiseen, jokaisen asukkaan omien tavoitteiden ja voimavarojen  mukaisesti. Korostamme kuntoutuksessa aktiivista ja toiminnallista arkea.

Kotisataman asukkaat asuvat omissa asuinhuoneistoissaan. Samassa taloyhtisössä sijaitsee asukkaiden yhteiset tilat. Yhteisissä tiloissa voi viettää aikaa toisten kuntoutujien kanssa, osallistua ohjattuun toimintaan sekä tarvittaessa ruokailla.

 

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Vastaava ohjaaja
Marjo Savolainen
p. 050 346 0310
marjo.savolainen@provesta.fi

Pidämme tärkeänä tehdä yhteistyötä asiakkaan verkoston sekä omaisten kanssa asiakkaan mielipidettä kunnioittaen. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys sekä tulevaisuuteen suuntautuminen.

Lisätiedot

Kotisatama
Itkonniemenkatu 4B D 111
70500 KUOPIO

p. 050 568 8874
kotisatama@provesta.fi