Valkama

Tuettua asumista Kuopiossa

Valkama on Provesta Oy:n uusin toimintayksikkö Kuopiossa. Valkama on avattu kesällä 2017 ja sijaitsee keskustassa.

Valkamassa annetaan asumista tukevia palveluita. Palvelut on tarkoitettu heille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämän hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Tuen tarve tulee päihde- tai mielenterveyden ongelmista tai psykososiaalisista syistä.

Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle oma koti, johon asiakas saa tarvitsemansa tuen. Tuki suunnitellaan ja järjestetään yksilöllisesti asiakasta kuunnellen. Pyrimme ennaltaehkäisemään ja välttämään asumisen vaikeuksia tukemalla asiakkaita hoitamaan asioitaan ohjaajan tuella ja jatkossa itsenäisesti. Tuen tarvetta ja sen sisältöä arvioidaan ja muokataan jokaisen asiakkaan kuntoutumisen polun pohjalta. Tässä tukena ovat kuntoutussuunnitelmat ja väliarviot.

 

Kysy lisää palveluistamme yksikön vastaavalta ohjaajalta ja pyydä esite!

Vastaava ohjaaja
Päivi Taskinen
p. 046 923 4850
paivi.taskinen@provesta.fi

Tuettu asuminen voi sisältää yksilölliset tuen tarpeet huomioiden seuraavia asioita:

  • kuntoutuksen ja hoidon suunnittelu ja toteutus
  • lääkehoidon seuranta
  • toiminnallisuutta ja aktiviteetteja
  • vuorokausirytmiä ja lepoa
  • ”Valkamasta eteenpäin” -neuvonta ja ohjaus
  • vaatehuollon seuranta
  • siivouksen ohjaus ja seuranta
  • saattamis- ja asiointipalvelu
  • muut erikseen sovittavat tukimuodot

Lisätiedot

Valkama
Haapaniemenkatu 32 B 3
70110 KUOPIO

p. 050 566 5979
valkama@provesta.fi