Yritys

Provesta Oy on 2010 vuonna perustettu suomalainen yritys, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa moderneja palveluasumisen ratkaisuja henkilöille, joiden toimintakyky on syystä tai toisesta heikentynyt.

Tavoitteenamme on vahvistaa ja ylläpitää asiakkaittemme kykyä toimia osana aktiivista yhteiskuntaa, mahdollisimman itsenäisesti, tasavertaisina osallistujina. Palvelukonseptimme keskiössä ovat asiakkaillemme tarjoamamme omat asuinhuoneistot integroituna tavalliseen asuinympäristöön, joihin yksilöllisesti räätälöidyt, asiakkaan tarpeen mukaiset asumispalvelut tuotetaan.

Palvelumme on laadukasta ja asiakaslähtöistä toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen ja arjesta selviytymisen ammattilaisen tuen turvin. Pidämme huolta siitä, että asiakas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista, kokonaisvaltaista, turvallista ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa tukea ja huolenpitoa viikon jokaisena päivänä, tarvittaessa ympäri vuorokauden.